Menu

Velkommen til Sønderborg Boldklub

I ønskes rigtig hjertelig velkommen i fodboldklubben Sønderborg Boldklub og
til forhåbentlig mange gode og sjove oplevelser med fodboldspillet i centrum.
Sønderborg Boldklub er den største fodboldklub på Als med omkring 700 medlemmer i alderen fra 0 til 75 år.

Det vi gerne vil opnå i Sønderborg Boldklub, er blandt andet:

  - At skabe en klub med plads til alle, der kan lide at spille og se fodbold uanset ambitioner og niveau.
  - At spillere kan indgå i et fællesskab og lære at tackle både mod og medgang.
  - At skabe kammeratskab og sammenhold både på og uden for banen, såvel blandt børn som forældre.
  - At give børn og forældre gode timer og oplevelser sammen om fælles aktiviteter.
  - At give børnene en idrætslig opdragelse, som bl.a indeholder begreber som fair play, god opførsel og samarbejde i team.
  - At arbejdet med de yngste aldersgrupper præges af leg og i mindre grad af resultater.
  - At holde kontingentet på et rimeligt niveau ved at inddrage forældre og børn i forskellige aktiviteter og opgaver.

Ved fælles hjælp kan vi nå ovennævnte mål.

Hvad tilbyder Sønderborg Boldklub:

  - Et positivt være sammen sted.
  - Uddannede trænere, der tilstræbes at have 2 eller flere trænere pr. årgang.
  - Træning/kampe tilpasset børnenes forudsætninger og behov.
  - Gode udenoms rammer.
  - Venskabelig samvær for børn og forældre.
  - Beskæftigelse med sjov og spændende fritidsaktivitet.
  - Samvær og aktiviteter udenfor banen for såvel børn som voksne.
  - Lære i social samvær som team.

Hvilke forventninger har Sønderborg Boldklub til Jer som forældre:

  - Være interesserede tilhørere derhjemme.
  - Under støtte børnene med lejlighedsvis at overvære kampe eller træningen.
  - Efter aftale hjælpe trænerne under kamp eller træning.
  - Bidrage med kørsel til kampe.
  - Deltage i skiftevis vask af klubtrøjer.
  - Give ros og konstruktiv kritik.
  - Samarbejde om arrangementer for børnene.
  - Evt. hjælpe klubben med andre opgaver.

I støtter børnene bedst ved:

  - At hjælpe hele holdet frem for den enkelte spiller.
  - At opmuntre hele holdet positivt.
  - At forstå at det der sker under kampen/træningen ikke kan diskuteres på banen, men eventuel bagefter.
  - At snakke med børnene om kampen og ikke kun resultatet.
  - Se de 10 bud til forældre


Nogle praktiske oplysninger omkring Sønderborg Boldklub, træning og eventuelle kampe.

  - Til stævner opkræves et mindre beløb som stævnegebyr.
  - HUSK at medtage drikkedunk med vand til træning og kampe.
  - HUSK Benskinner til træning og kampe.
  - Lad aldrig værdigenstande og andet ligge i omklædningsfaciliteterne p.g.a tyveri. 

 
Nogle oplysninger omkring fodboldklubben Sønderborg Boldklub:

  - Ønskes medlemskab så opkræves Sønderborg Boldklub kontingentet, ***2 gange årligt i februar og august måned.***
  - På Sønderborg Boldklub  hjemme side, findes diverse oplysninger som kunne være interessante.

Luk